preskoči na sadržaj

Osnovna škola Retkovec Zagreb

Login
Nastava na daljinu

e-Dnevnik

eTwinning škola

EU Code Week

Brojač posjeta
Ispis statistike od 27. 9. 2016.

Ukupno: 165778
Vozni red šk. autobusa

Jelovnik

Termini informacija

Osiguranje učenika
Priloženi dokumenti:
Osiguranje ucenika.pdf

Reci Ne, budi svoj, donesi mudru odluku i ne daj se "smotati"

Školski program prevencije ovisnosti Reci NE, budi svoj, donesi mudru odluku i ne daj se "smotati" provodi se u tijekom svake školske godine u svim sedmim razredima univerzalna prevencija). Programom su obuhvaćeni i učenici koji već manifestiraju neke oblike rizičnog ponašanja(selektivna prevencija). Provodi ga socijalna pedagoginja u suradnji s razrednicima, a na selektivnoj razini u suradnji sa školskom liječnicom, drugim stručnim suradnicama, razrednicima, ostalim učiteljima, ravnateljem, djelatnicima CZSS i MUP-a te drugim stručnjacima po potrebi. U okviru našeg Školskog preventivnog programa provodimo aktivnosti koje se odnose: - direktno na prevenciju ovisnosti, - aktivnosti usmjerene na jačanje roditeljskih kapaciteta za kvalitetan odgoj, - te potporu zdravom socijalnom i emocionalnom razvoju djece kroz pedagoške radionice na satu razrednog odjela i u svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu svih djelatnika s učenicima ( Trening socijalnih vještina, suradničko učenje, jačanje samopouzdanja, razvoj pozitivne slike o sebi, razvijanje vještina i modela ponašanja u duhu tolerancije, uzajamnog povjerenja, ohrabrivanja i dvosmjerne komunikacije, nenasilnog rješavanja sukoba, rad na mijenjanju predrasuda, promicanje nenasilne kulture i kulture mira kao kvalitete življenja na razini osobnog razvoja i razvoja zajednice).

Ciljevi programa - Reci NE, budi svoj, donesi mudru odluku i ne daj se "smotati" su: djelovati na smanjivanje interesa mladih za uzimanjem sredstava ovisnosti, promicati pozitivne načine afirmacije u društvu, upozoriti učenike na opasnosti i štetnosti zlouporabe sredstava ovisnosti te posljedice na psihofizičko zdravlje i odnose u obitelji, usmjeriti učenike u formiranju odbojnog stava prema konzumaciji sredstava ovisnosti, upoznati učenike i roditelje s institucijama kojima se mogu obratiti za informacije, savjete i pomoć, isticati važnost izgradnje samopoštovanja (pozitivne slike o sebi) kod djece, osvijestiti važnost donošenja mudrih odluka u rizičnim situacijama te važnost strukturiranja slobodnog vremena. Edukacijom i podrškom obitelji potičemo održavanje međusobne kvalitetne komunikacije djeteta s roditeljima. U školi promičemo uspješnu i iskrenu dvosmjernu komunikaciju učitelja i učenika. Odgajamo za zdrav život. Kroz odgojne-obrazovne sadržaje potičemo na razmišljanje i prihvaćanje pozitivnih životnih vrijednosti. Unaprjeđujemo zdravstvenu zaštitu i edukaciju djece i njihovih roditelja.

Edukativni rad s učenicima 7. razreda provodi stručna suradnica socijalna pedagoginja tijekom četiri nastavna sata u svakom razrednom odjelu kroz interaktivna predavanja, vođenje pitanjima i sudjelovanje u pedagoškim radionicama s ciljem očuvanja i unapređivanja fizičkog i mentalnog zdravlja djece i mladih. 1.Prevencija ovisnosti ( Negativni aspekti konzumacije opojnih sredstava, vježba - Kako reći ne) 2. Negativni aspekti konzumiranja alkohola ( Goranova priča) 3. Zdravlje moj izbor 4. Izrada plakata ( izložba u prostorijama škole, web stranica)

Roditeljski sastanak za roditelje učenika svih sedmih razreda, održava se svake godine tijekom Mjeseca borbe protiv ovisnosti ( predavač stručna suradnica socijalna pedagoginja) na temu: Obitelj kao zaštitni čimbenik u prevenciji ovisnosti Ciljevi: - unaprijediti roditeljska znanja i vještine, - osvijestiti ulogu obitelji u prevenciji ovisnosti, - osnaživanje roditeljskih kapaciteta.

Predavanjem se roditelje potiče i usmjerava na kvalitetnu komunikaciju s djetetom i kontinuirani nadzor nad izvršavanjem školskih obveza te provođenjem slobodnog vremena, kao i na pozitivne aspekte suradnje sa školom. Analiziraju se rizični čimbenici za razvoj različitih oblika neprihvatljivog ponašanja te osvješćuju zaštitni čimbenici. Stvaranje i održavanje dobrih odnosa, s jasno postavljenim granicama i pravilima, uvažavajući potrebe i osobnost djeteta, ključ su prevencije svih oblika neprihvatljivih ponašanja.

Učenički radovi

Ovdje možete vidjeti neke od radova učenika, koji su nastali u sklopu programa Prevencija ovisnosti.

-galerija plakata 7.r. 2011./2012.

 

preskoči na navigaciju